Vraag hulp van Omgevingskracht voor een Bemiddeling Project Advies

Waarmee kunnen wij u helpen?

Kwaliteitscriteria specificeren (optioneel)

Kwaliteitscriteria VTH Wabo taken 2.2

Casemanagen

 • Activiteit 1 t/m 6, eenvoudig
 • Activiteit 1 t/m 6, complex

Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening

 • Activiteit 1, eenvoudig
 • Activiteit 1, complex
 • Activiteit 2 en 3, eenvoudig
 • Activiteit 2 en 3, complex
 • Activiteit 4, eenvoudig
 • Activiteit 4, complex

Vergunningverlening milieu

 • Activiteit 1 t/m 4, klasse I inrichtingen
 • Activiteit 1 t/m 4, klasse I en II inrichtingen
 • Activiteit 1 t/m 4, klasse I, II en III inrichtingen algemeen
 • Activiteit 1 t/m 4, klasse I, II en III inrichtingen procesindustrie
 • Activiteit 1 t/m 4, klasse I, II en III inrichtingen agrarisch
 • Activiteit 1 t/m 4, klasse I, II en III inrichtingen afval
 • Activiteit 5 en 6, klasse I, II en III inrichtingen

Toezicht en handhaven bouwen en ruimtelijke ordening

 • Activiteit 1 en 2, eenvoudig
 • Activiteit 1 t/m 6, complex

Toezicht en handhaven milieu

 • Activiteit 1 t/m 7, klasse I en eenvoudige klasse II inrichtingen
 • Activiteit 1 t/m 7, klasse I, II en III inrichtingen algemeen
 • Activiteit 1 t/m 7, klasse I, II en III inrichtingen procesindustrie
 • Activiteit 1 t/m 7, klasse I, II en III inrichtingen agrarisch
 • Activiteit 1 t/m 7, klasse I, II en III inrichtingen afval
 • Activiteit 1 t/m 7, klasse III BRZO inrichtingen

Toezicht en handhaven bodem

 • Activiteit 1 t/m 6

Toezicht en handhaven groene wetten

 • Activiteit 1 t/m 6

Behandelen juridische aspecten vergunningverlening

 • Activiteit 1 t/m 4

Behandelen juridische aspecten handhaving

 • Activiteit 1 t/m 7

Behandelen juridische aspecten afwijkingsbesluit

 • Activiteit 1
 • Activiteit 2 t/m 4, eenvoudig
 • Activiteit 2 t/m 4, complex
 • Activiteit 5

Ketentoezicht

 • Activiteit 1 t/m 5
 • Activiteit 6 t/m 9
 • Activiteit 10 en 11

Buitengewone opsporing milieu, welzijn en infrastructuur

 • Activiteit 1 en 2

Bouwfysica

 • Activiteit 1 t/m 5, eenvoudig
 • Activiteit 1 t/m 5, complex
 • Activiteit 6 t/m 8
 • Activiteit 9 en 10

Brandveiligheid

 • Activiteit 1 t/m 7
 • Activiteit 8 t/m 11

Constructieve veiligheid

 • Activiteit 1 t/m 6, eenvoudig
 • Activiteit 1 t/m 6, complex

Bouwakoestiek

 • Activiteit 1
 • Activiteit 2 t/m 5, eenvoudig
 • Activiteit 2 t/m 5, complex

Sloop en asbest

 • Activiteit 1 t/m 8

Afvalwater indirecte lozingen

 • Activiteit 1 t/m 5, klasse I, II en III inrichtingen

Bodem, bouwstoffen en water

 • Activiteit 1, klasse I, II en III inrichtingen
 • Activiteit 2 t/m 3, klasse I, II en III inrichtingen
 • Activiteit 4, klasse I, II en III inrichtingen

Externe veiligheid

 • Activiteit 1 en 2, Klasse I, II en III inrichtingen
 • Activiteit 3, klasse I, II en III inrichtingen
 • Activiteit 4, klasse I, II en III inrichtingen
 • Activiteit 5, klasse I, II en III inrichtingen
 • Activiteit 6, klasse I, II en III inrichtingen

Geluid

 • Activiteit 1 t/m 7, eenvoudig
 • Activiteit 1 t/m 7, complex
 • Activiteit 8 en 9, eenvoudig
 • Activiteit 8 en 9, complex
 • Activiteit 10

Groen en ecologie

 • Activiteit 1
 • Activiteit 2 t/m 4

Luchtkwaliteit

 • Activiteit 1 en 2
 • Activiteit 3 t/m 5
 • Activiteit 6

Stedenbouw & inrichting openbare ruimte

 • Activiteit 1, eenvoudig
 • Activiteit 1, complex
 • Activiteit 2
 • Activiteit 3 en 4, eenvoudig
 • Activiteit 3 en 4, complex

Exploitatie en planeconomie

 • Activiteit 1 t/m 3

Cultuurhistorie

 • Activiteit 1 t/m 5
 • Activiteit 6 t/m 9
 • Activiteit 10 t/m 13
 • Activiteit 14 t/m 18
 • Activiteit 19 en 20

Energie en duurzaamheid

 • Activiteit 1
 • Activiteit 2 en 3
 • Activiteit 4

Kwaliteitscriteria VTH Waterbeheer 2.2

Vergunningverlening

 • Activiteit 1-7

Vergunningverlening complex

 • Activiteit 8-13

Toezicht en handhaving

 • Activiteit 1-13

Toezicht en handhaving complex

 • Activiteit 14-19

Juridische advisering

 • Activiteit 1-7

Buitengewoon opsporingsambtenaar

 • Activiteit 1-8

Procestechnoloog

 • Activiteit 1-5

Ecoloog

 • Activiteit 1-5

Waterbodem deskundige

 • Activiteit 1-4

Watersysteem (oppervlaktewater) deskundige

 • Activiteit 1-6

Geohydroloog

 • Activiteit 1-5

Waterkeringen deskundige

 • Activiteit 1-6

Rivierkundige

 • Activiteit 1-6

De omvang is mij bekend onbekend

< € 50

€ 50 - € 65

€ 65 - € 80

€ 80 - € 95

€ 95 - € 110

€ 110 - € 125

> € 125

Het factuuradres is hetzelfde als het contactadres

Dienst
Vraag/verzoek
Uren/periode/tarief
Bijlagen
Contactgegevens

Ik accepteer de algemene voorwaarden
Ik ontvang graag binnen 5 werkdagen maximaal offerte(s)

verzenden

Het formulier is verzonden!

Wij gaan nu op zoek naar een Omgevingskracht met de juiste expertise om uw vraag/verzoek te beantwoorden.
U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Nog een vraag stellen